بهترین وکیل مهریه در تهران

وکیل مهریه, وکیل مهریه تهران وکیل مهریه رایگان وکیل مهریه مشاوره رایگان وکیل مهریه و طلاق 09121404305 - 02177494347

بهترین وکیل مهریه در تهران

وکیل مهریه, وکیل مهریه تهران وکیل مهریه رایگان وکیل مهریه مشاوره رایگان وکیل مهریه و طلاق 09121404305 - 02177494347

بهترین وکیل مهریه در تهران

وکیل خوب برای مهریه, وکیل مهریه تهران, وکیل مهریه رایگان, وکیل مهریه مشاوره رایگان, وکیل مهریه و طلاق, بهترین وکیل مهریه در تهران, هزینه وکیل برای گرفتن مهریه

شماره تماس با وکیل 09121404305 - 02177494347

پیوندهای روزانه

آیا شرطی وجود دارد که مانع مطالبه مهریه شود / وکیل مهریه

جمعه, ۲۶ دی ۱۳۹۹، ۰۸:۰۵ ق.ظ | وکیل مهریه ایرج سلمانپور 09121404305 | ۰ نظر

مطالبه مهریه توسط وکیل دادگستری مهریه حق قانونی زوجه است که به صورت عندالمطالبه می تواند آن رااز همسر خود بگیرد. بر اساس قانون مرد ملزم به پرداخت مهریه همسر خویش با هر استطاعت مالی است. مهریه را می توان به عنوان یک پشتوانه اجتماعی برای زن محسوب کرد. در صورت جدایی زن و مرد، زن متحل خسارت بیشتری می شود و مرد طبق استعداد فیزیکی خوبش از توانایی بیشتری برخوردار است. و به نسبت از نظر مادی کمتر آسیب میبیند، لذا مهریه چیزی به عنوان جبران خسارت برای زن و وسیله ای برای تامین زندگی آینده اوست. در انحصار وارثت نیز پیش از هر موضوعی باید مهریه زن پرداخت شود، اما اگر مهریه زن بیش از اموال همسر متوفی باشد تمامی اموال او به عنوان مهریه به زن تعلق می یابد.

وکیل مهریه

مزایای مطالبه مهریه توسط وکیل مهریه

مدت زمان مطالبه مهریه از ابتدا تا انتهای پرونده کمتر می باشد به صورتی که به اطاله دادرسی کمترمی انجامد.

برای شناسابی اموال وکیل می تواند به سرعت اموال را توقیف کند.در صورتی که مرد پرداخت نکرد می توان جلب او را گرفت. برای جلب، نیز در صورت حضور وکیل دادگستری نیازی به حضور زن نیست.

 

آیا شرطی وجود دارد که مانع مطالبه مهریه شود

پاسخ وکیل:تحت هر شرایطی مهریه به زن تعلق می گیرد حتی اگر خیانت و ارتباط زنای وی مشخص شود. فقط در یک صورت و اینکه طلاق خلع صادر شود و خودش آن را به مرد ببخشد.

توافقات طرفین در خصوص حقوق مالی / وکیل مهریه

دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹، ۰۷:۱۸ ق.ظ | وکیل مهریه ایرج سلمانپور 09121404305 | ۰ نظر

چنانچه زوجین درطلاق توافقی درباره ملاقات وحضانت فرزندان ومهریه وجهیزیه ومانند آن به توافق برسند ودر متن رای طلاق توافقی ازسوی دادگاه توافقات مذکور گنجانده شود وصیغه طلاق نیز بین آنان جاری شود ولی یکی از طرفین از انجام توافقات خودداری نماید آیا دادگاه میتواند مبادرت به صدور اجرائیه در این موارد نماید یا اینکه انجام توافق­های مندرج در رای طلاق توافقی نیاز به دادخواست جداگانه دارد؟

مراحل ممنوع الخروج کردن شخص با وصول مهریه / وکیل مهریه

دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹، ۰۷:۱۲ ق.ظ | وکیل مهریه ایرج سلمانپور 09121404305 | ۰ نظر

اگر بخواهید شخصی را که به شما بدهی مالی دارد ممنوع الخروج نمائید بایدبه طرق ذیل عمل نمود:

1- طبق ماده 23 قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 94:

مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکوم له(طلبکار)قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه(بدهکار) را صادر نماید.این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

وکیل مهریه

فسخ نکاح و طلاق مهریه زن چه میشود؟ / وکیل مهریه

دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹، ۰۷:۰۵ ق.ظ | وکیل مهریه ایرج سلمانپور 09121404305 | ۰ نظر

تفاوت طلاق و فسخ نکاح طلاق ویژه نکاح دائم است ولیکن امکان فسخ نکاح علاوه برنکاح دائم در نکاح موقت نیز وجود دارد.فسخ نکاح فوریت داردوپس از این که طرف آگاه شد که طرف مقابل وی را فریب داده، فورادرخواست فسخ نکاح نمایدویا اینکه متوجه شد همسرش قبل طلاق بیماری تصریح شده در ماده 1123قانون مدنی(عیوب مختص زن وعیوب مختص مرد) را داشته وبه وی اطلاع نداده ،که می بایست به سرعت اقدام نماید مگراز فوریت موضوع مطلع نبوده است. در قانون مدنی ایران تشخیص مدت استفاده از خیار فسخ نکاح به عرف منطقه بستگی دارد.

وکیل مهریه

مراحل فسخ نکاح و توضیح درباره آن / وکیل مهریه

دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹، ۰۶:۵۹ ق.ظ | وکیل مهریه ایرج سلمانپور 09121404305 | ۰ نظر

فسخ نکاح؛ یعنی از بین بردن نکاح، که به راحتی درنظرگرفته نمی شود زیرا نظام خانواده؛ پایه و اساس محکم دارد و به دلیل در نظرگرفتن مصلحت، دوام، و ثبات خانواده و عدم سستی پایه های آن، اقتضا دارد عقد نکاح قابل فسخ نباشد. در موارد محدود و منحصر که در قانون تصریح شده است و به صراحت اشاره دارد و تفاوتهای فسخ  و طلاق برشمرده شده است. طلاق عمل حقوقی یکجانبه است که در غیر موارد استثنا توسط شوهر صورت می گیرد و انجام آن نیازمند تشریفات خاصی است به مانند حضور دو شاهد هنگام طلاق و این که حتما مرد باشند. مخصوص نکاح دائم است و به دو صورت اجرا می شود رجعی و بائن، در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست و در رجعی هست.

وکیل مهریه

نمونه شروط پیشنهادی در سند ازدواج / وکیل مهریه

دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹، ۰۶:۵۳ ق.ظ | وکیل مهریه ایرج سلمانپور 09121404305 | ۰ نظر

شروط ضمن عقد ازدواج : شرط های زیر از جمله شروطی هستند که در سندهای ازدواج قید نشده اند، ولی زن و شوهر می توانند آنها را در سند ازدواج بگنجانند.

  • شرط تحصیل
  • شرط اشتغال
  • شرط اجازه خروج از کشور
  • شرط وکالت زن در طلاق

وکیل مهریه

شرایط نکاح موقت چیست؟ / وکیل مهریه

دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹، ۰۶:۴۸ ق.ظ | وکیل مهریه ایرج سلمانپور 09121404305 | ۰ نظر

نکاح منقطع (موقت ) : قانونگذار در موارد 1075 تا 1077 قانون مدنی ایران در خصوص نکاح موقت اینطور بیان می دارد، نکاح وقتی موقت است که برای آن مدت معینی واقع شده باشد.

توضیحاتی را در این بحث بیان می دارد:

الف) نکاح بر دو نوع است: 1ـ نکاح دائم 2ـ نکاح موقت (منقطع

وکیل مهریه

اجرای حکم محکومیت به پرداخت مهریه ر

دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹، ۰۶:۴۰ ق.ظ | وکیل مهریه ایرج سلمانپور 09121404305 | ۰ نظر

با توجه به مقررات ماده ۲۷۹ قانون مدنی در صورت کلی بودن موضوع تعهد، متعهد مجبور به ایفای فرد اعلای آن نمی‌باشد بنابراین در فرض استعلام سکه بهار آزادی (موضوع مهریه) اعم از قدیم یا جدید می‌تواند به عنوان مهریه پرداخت شود و زوج را نمی‌توان ملزم به تأدیه نوع خاص و گران‌تر سکه نمود مگر اینکه محرز شود منظور آن نوع خاص بوده است.

مراحل آزادی از حق حبس به دلیل مهریه / وکیل مهریه

دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹، ۰۶:۳۶ ق.ظ | وکیل مهریه ایرج سلمانپور 09121404305 | ۰ نظر

مطابق ماده ۳ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

در چه صورت زن از مطالبه مهریه محروم میشود؟،وکیل مهریه

دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹، ۰۶:۳۱ ق.ظ | وکیل مهریه ایرج سلمانپور 09121404305 | ۰ نظر

مهریه مطلبق ماده 1082قانون مدنی مهریه مبلغی است که در سند نکاحیه مطابق شرع، قانون وعرف توسط زن تعیین وپیشنهاد می گردد و مرد پس از قبول، آن را به صورت عندالمطالبه یا عندالاستطاعه در حق زن پرداخت می نماید. مهر در واقع نوعی تعهد مالی است که پرداخت آن مطابق قانون ایران، برمرد واجب بوده وزن هر وقت از همسرش مهرش را مطالبه کند باید در حق وی پرداخت گردد. مگرعندالاستطاعه باشدکه درخواست زوجه بابت مهریه اش بایدهنگامی مطرح گردد که زوج توانایی مالی پرداخت نفقه راداشته باشد.