بهترین وکیل مهریه در تهران

وکیل مهریه, وکیل مهریه تهران وکیل مهریه رایگان وکیل مهریه مشاوره رایگان وکیل مهریه و طلاق 09121404305 - 02177494347

بهترین وکیل مهریه در تهران

وکیل مهریه, وکیل مهریه تهران وکیل مهریه رایگان وکیل مهریه مشاوره رایگان وکیل مهریه و طلاق 09121404305 - 02177494347

بهترین وکیل مهریه در تهران

وکیل خوب برای مهریه, وکیل مهریه تهران, وکیل مهریه رایگان, وکیل مهریه مشاوره رایگان, وکیل مهریه و طلاق, بهترین وکیل مهریه در تهران, هزینه وکیل برای گرفتن مهریه

شماره تماس با وکیل 09121404305 - 02177494347

پیوندهای روزانه

۶۹ مطلب در اسفند ۱۳۹۹ ثبت شده است

چگونگی رای قطعی عدم تمکین از زبان وکیل ، وکیل مهریه

دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۹، ۱۰:۴۵ ق.ظ | وکیل مهریه ایرج سلمانپور 09121404305 | ۰ نظر

الزام به تمکین زوجه و ارتباط آن با عدم پرداخت مهریه

 

الزام به تمکین زوجه در مفهوم حقوقی و عامه به چه معناست؟
چرا و در چه مواردی باید زوجه یا زن از مرد تمکین کند ؟
اصولا واژه تمکین و بطور خاصه تمکین عام و خاص به چه معناست؟

 

وکیل مهریه


در این مقاله قصد داریم تا با بررسی مبانی و مباحث تمکین زن از شوهر و آثار عدم تمکین و
ارتباط آن با پرداخت مهریه توسط مرد به زن اطلاعاتی در اختیار شما قرار دهیم
تا ضمن بررسی اصول و قواعد حاکم بر آن اطلاعاتی در این خصوص به خوانندگان وبسایت حقوقی حق ستان
موکلین موسسه حقوقی حق پارسسیان قرار دهیم.

لایحه دفاعیه الزام به تمکین از طرف زوج ، وکیل مهریه

دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۹، ۱۰:۴۳ ق.ظ | وکیل مهریه ایرج سلمانپور 09121404305 | ۰ نظر

الزام به تمکین زوجه و ارتباط آن با عدم پرداخت مهریه

 

الزام به تمکین زوجه در مفهوم حقوقی و عامه به چه معناست؟
چرا و در چه مواردی باید زوجه یا زن از مرد تمکین کند ؟
اصولا واژه تمکین و بطور خاصه تمکین عام و خاص به چه معناست؟

 

وکیل مهربه


در این مقاله قصد داریم تا با بررسی مبانی و مباحث تمکین زن از شوهر و آثار عدم تمکین و
ارتباط آن با پرداخت مهریه توسط مرد به زن اطلاعاتی در اختیار شما قرار دهیم
تا ضمن بررسی اصول و قواعد حاکم بر آن اطلاعاتی در این خصوص به خوانندگان وبسایت حقوقی حق ستان
موکلین موسسه حقوقی حق پارسسیان قرار دهیم.

مهلت الزام به تمکین ، وکیل مهریه

دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۹، ۱۰:۴۲ ق.ظ | وکیل مهریه ایرج سلمانپور 09121404305 | ۰ نظر

الزام به تمکین زوجه و ارتباط آن با عدم پرداخت مهریه

 

الزام به تمکین زوجه در مفهوم حقوقی و عامه به چه معناست؟
چرا و در چه مواردی باید زوجه یا زن از مرد تمکین کند ؟
اصولا واژه تمکین و بطور خاصه تمکین عام و خاص به چه معناست؟

 

وکیل مهریه


در این مقاله قصد داریم تا با بررسی مبانی و مباحث تمکین زن از شوهر و آثار عدم تمکین و
ارتباط آن با پرداخت مهریه توسط مرد به زن اطلاعاتی در اختیار شما قرار دهیم
تا ضمن بررسی اصول و قواعد حاکم بر آن اطلاعاتی در این خصوص به خوانندگان وبسایت حقوقی حق ستان
موکلین موسسه حقوقی حق پارسسیان قرار دهیم.

اجرائیه حکم الزام به تمکین ، وکیل مهریه

دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۹، ۱۰:۴۱ ق.ظ | وکیل مهریه ایرج سلمانپور 09121404305 | ۰ نظر

الزام به تمکین زوجه و ارتباط آن با عدم پرداخت مهریه

 

الزام به تمکین زوجه در مفهوم حقوقی و عامه به چه معناست؟
چرا و در چه مواردی باید زوجه یا زن از مرد تمکین کند ؟
اصولا واژه تمکین و بطور خاصه تمکین عام و خاص به چه معناست؟

 

وکیل مهریه


در این مقاله قصد داریم تا با بررسی مبانی و مباحث تمکین زن از شوهر و آثار عدم تمکین و
ارتباط آن با پرداخت مهریه توسط مرد به زن اطلاعاتی در اختیار شما قرار دهیم
تا ضمن بررسی اصول و قواعد حاکم بر آن اطلاعاتی در این خصوص به خوانندگان وبسایت حقوقی حق ستان
موکلین موسسه حقوقی حق پارسسیان قرار دهیم.

رای قطعی عدم تمکین ، وکیل مهریه

دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۹، ۱۰:۳۹ ق.ظ | وکیل مهریه ایرج سلمانپور 09121404305 | ۰ نظر

الزام به تمکین زوجه و ارتباط آن با عدم پرداخت مهریه

 

الزام به تمکین زوجه در مفهوم حقوقی و عامه به چه معناست؟
چرا و در چه مواردی باید زوجه یا زن از مرد تمکین کند ؟
اصولا واژه تمکین و بطور خاصه تمکین عام و خاص به چه معناست؟

 

وکیل مهریه


در این مقاله قصد داریم تا با بررسی مبانی و مباحث تمکین زن از شوهر و آثار عدم تمکین و
ارتباط آن با پرداخت مهریه توسط مرد به زن اطلاعاتی در اختیار شما قرار دهیم
تا ضمن بررسی اصول و قواعد حاکم بر آن اطلاعاتی در این خصوص به خوانندگان وبسایت حقوقی حق ستان
موکلین موسسه حقوقی حق پارسسیان قرار دهیم.

 

 

الزام به تمکین زوجه و ارتباط آن با عدم پرداخت مهریه

معنی عدم تمکین در قوانین ایراند چیست؟

تمکین در لغت به معنای تن دادن و در تعابیر حقوقی؛ به معنی قیام زن به ادای وظایف زوجیت در مقابل شوهر است.
واژه تمکین در قانون مدنی عیناً نیامده است و تعریف نیز نشده است
ولی در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ از این واژه استفاده شده است.

تمکین به چند نوع تثسیم میشود؟

تمکین را می توان به دو نوع تمکین عام و تمکین خاص تقسیم بندی کرد

  • تمکین عام به معنای اطاعت از شوهر در کلیه زندگی و مسایل مشترک است
  • تمکین خاص ناظر بر روابط خاص زناشویی و آمیزش جنسی میان زوجین است .

و به عبارتی دیگر اطاعت پذیری زن از شوهر خود  درباره ی  مسائل جنسی به طور متعارف است
که برخی حقوقدانان گاها ان را به عبارت  تمکین جنسی تعبیر می نمایند

در قانون مدنی توضیحی درباره معنای تمکین ارائه نشده است
اما انچه مبنای تعریف حقوقدانان در خصوص واژه ی تمکین قرار گرفته است
دو ماده ذیل می باشد :

توضیح حقوق دانانان از تمکین در قوانین ایران چیست؟

  • ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.
  • ماده 1114 قانن مدنی : زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند
    سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

 

منظور از دادخواست الزام به تمکین زوجه از همسر خود چیست؟ آیا ضمانت اجرا هم دارد؟

در صورت عدم تمکین زن از همسر خود چه در تمکین عام
که ناظر بر مسایل کلی زناشویی و چه درباره ی تمکین خاص که عملا ناظر بر مسایل جنسی می باشد
شوهر یا وکیل او می تواند در این خصوص علیه زوجه یا همسر خود دادخواست الزام به تمکین دهد
و در این خصوص تفاوتی میان تمکین عام و یا خاص نمی باشد.

مراحل دادخواست الزام به تمکین بدون نیاز داشتن به وکیل:

این دادخواست از طرف خود اصیل یا شوهر و یا وکیل رسمی داگستری او ابتدا در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت گردیده
و در دادگاه خانواده محل اقامت زن طرح می گردد
البته بهتر است قبل از طرح دعوا علیه زوجه اظهارنامه ای مبنی بر تمکین او برایش ارسال گردد
پس از ان اقدام به طرح دعوا گردد.

تهیه مسکن مناسب و اسباب و لوازم زندگی در حد استطاعت مرد

شایان ذکر است مبنا و زیر ساخت تمکین زوجه یا زن
از همسر رسمی و شرعی و قانونی خود تهیه مسکن مناسب و اسباب و لوازم زندگی در حد استطاعت مرد
و در حد عرف است زیرا گاها شاهد این هستیم که زوجه با ادعای عدم وجود مسکن مناسب از طرف زوج ادعای شوهر رد خواهد گردید.
پس حتما قبل از طرح دعوا در این خصوص با وکیل طلاق مجرب مشورت نمایید .

در صورت رد ادعای هر یک از طرفین درباره دادخواست الزام به تمکین باید چه چاره ای اندیشید؟

از آنجایی که ارای صادره در خصوص الزام زوجه به تمکین در دادگاه بدوی خانواده قابلیت اعتراض دارد
هریک از طرفین اعم از زوج یا زوجه می تواند پس از ابلاغ و دریافت رای بدوی چنانچه رای به ضرر او صادر شده بود
در فرجه ی عادله ی 20 روزه با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی با همراه داشتن دادنامه بدوی صادره از دادگاه خانواده
و لایحه ی اعتراضی در قالب دادخواست تجدید نظر خواهی نسبت به اعتراض به این رای اقدام نمایند .
رای صادره از دادگاه تجدید نظر در این خصوص قطعی می باشد.

توصیه می گردد از انجایی که این گونه دعاوی مبنا و زیر ساخت دعوای اصلی در دادگاه مربوط به طلاق هریک از طرفین اعم از زوج یا زوجه است
از انجایی که دعوای خانواده از  ازاردهنده ترین دعاوی برای زن و شوهر از طرفی از حساسیت بسیار بالایی برخورد ار است
لذا حتما از طریق وکیل اشنا به امور و دعاوی خانواده اقدام گردد.

در این خصوص موسه حقوقی ما با داشتن وکلا و کادر مجرب چه در خصوص مشاوره
در طرح این گونه دعاوی و چه در خصوص اقامه و طرح دعوا با سابقه ی بالای بیش از 15 سال خود اماده خدمت رسانی و احقلاق حق شما می باشد.

حال پس از صدور رای بر مبنای الزام زوج به تمکین چه کسی ضامن اجرای این رای از طرف زن برای مرد خواهد بود؟

چنانچه درخواست الزام زوج به تمکین از زوجه صاره در دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدیدنظر از این رای قطعی گردد و رای به نفع شوهر باشد
پس از درخواست زوج و یا وکیل قانونی او نسبت به صدور اجراییه ر این خصوص هیچ قوه ی قاهره و یا ضمانتی برای حضور زوجه
در محل سکونت زوج و تمکین از او چه تمکین خاص و چه تمکین عام وجود ندارد
تنها ضمانت این رای این است که چنانچه پس از قطعی شدن رای زجه نسبت به تمکین از زوج و همسر قاونی و شرعی خود
وقعی ننهد ناشزه محسوب می گرددد و زوج می تواند با اعلام نشوز زن او را ناشزه کند و از مزای ناشزه بودن ان استفاده نماید .

جمع بندی :

علی ایحال با توجه به مطالب ذکر شده چنانچه قصد طرح دعوا در این خصوص را دارید
مجموعه ما با حضور وکلای مجرب و با تجربه در این خصوص اماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد

 

نمونه دادخواست الزام به تمکین در دوران عقد ، وکیل مهریه

دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۹، ۱۰:۳۸ ق.ظ | وکیل مهریه ایرج سلمانپور 09121404305 | ۰ نظر

الزام به تمکین زوجه و ارتباط آن با عدم پرداخت مهریه

 

الزام به تمکین زوجه در مفهوم حقوقی و عامه به چه معناست؟
چرا و در چه مواردی باید زوجه یا زن از مرد تمکین کند ؟
اصولا واژه تمکین و بطور خاصه تمکین عام و خاص به چه معناست؟

 

وکیل مهریه


در این مقاله قصد داریم تا با بررسی مبانی و مباحث تمکین زن از شوهر و آثار عدم تمکین و
ارتباط آن با پرداخت مهریه توسط مرد به زن اطلاعاتی در اختیار شما قرار دهیم
تا ضمن بررسی اصول و قواعد حاکم بر آن اطلاعاتی در این خصوص به خوانندگان وبسایت حقوقی حق ستان
موکلین موسسه حقوقی حق پارسسیان قرار دهیم.

نمونه رای الزام به تمکین ، وکیل مهریه

دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۹، ۱۰:۳۷ ق.ظ | وکیل مهریه ایرج سلمانپور 09121404305 | ۰ نظر

الزام به تمکین زوجه و ارتباط آن با عدم پرداخت مهریه

 

الزام به تمکین زوجه در مفهوم حقوقی و عامه به چه معناست؟
چرا و در چه مواردی باید زوجه یا زن از مرد تمکین کند ؟
اصولا واژه تمکین و بطور خاصه تمکین عام و خاص به چه معناست؟

 

وکیل مهریه


در این مقاله قصد داریم تا با بررسی مبانی و مباحث تمکین زن از شوهر و آثار عدم تمکین و
ارتباط آن با پرداخت مهریه توسط مرد به زن اطلاعاتی در اختیار شما قرار دهیم
تا ضمن بررسی اصول و قواعد حاکم بر آن اطلاعاتی در این خصوص به خوانندگان وبسایت حقوقی حق ستان
موکلین موسسه حقوقی حق پارسسیان قرار دهیم.

دفاع زوجه در الزام به تمکین ، وکیل مهریه

دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۹، ۱۰:۳۶ ق.ظ | وکیل مهریه ایرج سلمانپور 09121404305 | ۰ نظر

الزام به تمکین زوجه و ارتباط آن با عدم پرداخت مهریه

 

الزام به تمکین زوجه در مفهوم حقوقی و عامه به چه معناست؟
چرا و در چه مواردی باید زوجه یا زن از مرد تمکین کند ؟
اصولا واژه تمکین و بطور خاصه تمکین عام و خاص به چه معناست؟

 

وکیل مهریه


در این مقاله قصد داریم تا با بررسی مبانی و مباحث تمکین زن از شوهر و آثار عدم تمکین و
ارتباط آن با پرداخت مهریه توسط مرد به زن اطلاعاتی در اختیار شما قرار دهیم
تا ضمن بررسی اصول و قواعد حاکم بر آن اطلاعاتی در این خصوص به خوانندگان وبسایت حقوقی حق ستان
موکلین موسسه حقوقی حق پارسسیان قرار دهیم.

رد دادخواست الزام به تمکین ، وکیل مهریه

دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۹، ۱۰:۳۵ ق.ظ | وکیل مهریه ایرج سلمانپور 09121404305 | ۰ نظر

الزام به تمکین زوجه و ارتباط آن با عدم پرداخت مهریه

 

الزام به تمکین زوجه در مفهوم حقوقی و عامه به چه معناست؟
چرا و در چه مواردی باید زوجه یا زن از مرد تمکین کند ؟
اصولا واژه تمکین و بطور خاصه تمکین عام و خاص به چه معناست؟

 

وکیل مهریه


در این مقاله قصد داریم تا با بررسی مبانی و مباحث تمکین زن از شوهر و آثار عدم تمکین و
ارتباط آن با پرداخت مهریه توسط مرد به زن اطلاعاتی در اختیار شما قرار دهیم
تا ضمن بررسی اصول و قواعد حاکم بر آن اطلاعاتی در این خصوص به خوانندگان وبسایت حقوقی حق ستان
موکلین موسسه حقوقی حق پارسسیان قرار دهیم.

نمونه لایحه الزام به تمکین زوجه ، وکیل مهریه

دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۹، ۱۰:۳۲ ق.ظ | وکیل مهریه ایرج سلمانپور 09121404305 | ۰ نظر

الزام به تمکین زوجه و ارتباط آن با عدم پرداخت مهریه

 

الزام به تمکین زوجه در مفهوم حقوقی و عامه به چه معناست؟
چرا و در چه مواردی باید زوجه یا زن از مرد تمکین کند ؟
اصولا واژه تمکین و بطور خاصه تمکین عام و خاص به چه معناست؟

 

وکیل مهریه


در این مقاله قصد داریم تا با بررسی مبانی و مباحث تمکین زن از شوهر و آثار عدم تمکین و
ارتباط آن با پرداخت مهریه توسط مرد به زن اطلاعاتی در اختیار شما قرار دهیم
تا ضمن بررسی اصول و قواعد حاکم بر آن اطلاعاتی در این خصوص به خوانندگان وبسایت حقوقی حق ستان
موکلین موسسه حقوقی حق پارسسیان قرار دهیم.